دسته بندی / فرمهای دورن سازمانی

فرم های درون سازمانی مربوط به واحدهای مختلف شهرداریها و فرمانداریها در دسته بندی های مجزا در اختیار همکاران گرامی می باشد برای ورود به گزینه فرمهای درون سازمانی داشتن نام کاربری و کلمه عبور الزامی می باشد

فرم اسامی اعضای شورای شهرستان استان اصفهان

آموزش سامانه صورت جلسات و كميته تطبيق شوراهاي اسلامي

اهم تجهيزات آتش نشاني

پدافند غير عامل

شناسنامه آموزشی

فرم مشخصات دبيران كميته تطبيق و اعضاي شوراي شهرستانهاي استان اصفهان

ثبت نام دوره هاي تخصصي و عملي

هزینه های آموزشی

مدرسین آموزشی

اپلیکیشن های دفتر

اپلیکیشن های دفتر
بارکد را با موبایل اسکن کنید

دانلود اپلیکیشن دفتر